AML


Відмивання грошових коштів  – це дія трансформації грошей або інших грошово-кредитних інструментів, отриманих внаслідок будь-якої незаконної діяльності, в грошах або інвестиціях, які виглядають як законні, таким чином, щоб  їх незаконне джерело не могло б бути відстежено. Відомо, що особи, які приймали участь у відмиванні грошей, використовують підроблені документи і неправдиву інформацію з метою очистки грошей через банківські установи. Таким чином, основний принцип,  який лежить в основі всіх інших дій, пов`язаних із запобіганням відмиванню грошей і фінансуванню тероризму – це створення системи визначення особи клієнтів і проведення процедур   «Знай Свого Клієнта».

Мета процедур по протидії відмиванню грошей, які застосовує Intel Express – забезпечити, щоб клієнти, що здійснюють певні види діяльності, відповідали обгрунтованим критеріям,  і разом з цим звести до мінімуму складності процесу для підтвердження відповідності та вплив, який здійснюється  на законослухняних клієнтів.

Іншіми основними принципами системи, створеної з метою протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, є:

  • Пом'якшення ризиків системи в якості посередника у відмиванні грошей і фінансування тероризму;
  •  Захист системи від фінансових втрат, що можуть виникнути в зв'язку зі спробами використовувати систему для операцій, пов'язаних з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму;
  • Виявлення операцій, що підлягають обов'язковому контролю і виявлення підозрілих операцій, реєстрація таких операцій і їх детальний облік всіх операцій, і надання своєчасної та вичерпної інформації в правоохоронні органи ;
  •  Обеспечение непрерывного мониторинга соблюдения требований, установленных по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  • Участь співробітників Intel Express в реалізації програм внутрішнього контролю з метою протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризма ;
  •  Дотримання статусу конфіденційності інформації, отриманої в процесі діяльності. Система Intel Express надає допомогу Урядам в боротьбі із загрозою відмивання грошей і фінансування тероризму по всьому світу. Для цього в Intel Express розроблена багаторівнева електронна система контролю.